Onze maatschappij is volop in verandering. Gemeentebesturen voelen dit als meest nabije overheid als geen ander. DDS wil een platform bieden voor bestuurskrachtige gemeenten die samen de uitdagingen van morgen aangaan.

Maatschappelijke vraagstukken worden complexer en raken vele, soms volledig nieuwe, beleidsdomeinen. Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak, over sectoren en beleidsniveaus heen. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) maken de lokale besturen bewust van hun lokale rol in het bekomen van bovenlokale doelstellingen rond klimaat, maar ook rond vele andere facetten. ‘Business als usual’ is geen optie. 

De demografische kenmerken van de regio veranderen snel. Vanaf 2040 zou de groep boven 65 jaar meer dan een kwart van de bevolking vertegenwoordigen in Vlaanderen. In de grootsteden wordt meer dan de helft van de kinderen geboren bij ouders met een migratieachtergrond.

Lokale besturen staan onder druk. Ze krijgen nieuwe verantwoordelijkheden vanuit het centrale niveau, maar niet altijd bijkomende middelen. Tegelijk verwachten burgers inspraak en stijgende kwaliteitsstandaarden

Op financieel vlak staan de lokale besturen voor belangrijke uitdagingen:

  • De groei van het gemeentefonds ging de afgelopen jaren volledig op aan de pensioenlasten voor vastbenoemd personeel
  • Gemiddeld zullen de Vlaamse gemeenten tegen 2030 14% minder ontvangsten halen uit de aanvullende personenbelasting (APB).
  • De taxshift betekent voor een gemiddelde gemeente een verlies van 10% inkomsten uit APB in 2021.

De digitaliseringstrein raast ook door de lokale besturen: e-gov, blockchain, smart cities,… Nieuwe technologie maakt het mogelijk om niet enkel aan monitoring en slim beheer van energie te werken, maar ook om dienstverleningsprocessen te optimaliseren en burgers nauwer en frequenter te betrekken bij lokaal beleid.

Waarom nu?

Deze trends zijn al een tijdje aan de gang. DDS wil echter een aantal scharniermomenten aangrijpen om de samenwerking op een nieuwe manier in te vullen:

  • De samenwerkingsovereenkomst tussen de vennoten van DDS moet vernieuwd worden.

  • De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 resulteerden in vernieuwde ambities bij de gemeenten.
  • Bij DDS zijn nieuwe bestuurders van start gegaan.
  • In 2020 bestaat DDS 50 jaar.