Het traject wordt opgedeeld in twee fasen, een verkenningsfase en een uitwerkingsfase. De verkenningsfase werd ondertussen afgerond.