Een sterk toekomstplan is gebaseerd op een goed inzicht in de regio. Daarom maakten we een omgevingsanalyse voor de 9 gemeenten van DDS. We onderzochten demografische evoluties, de bestuurskracht van de gemeenten, economische ontwikkelingen en de omgevingskwaliteit.

Uit de cijfers bleek onder meer dat er heel weinig werkloosheid is in de regio (5 gemeenten hebben een werkloosheidsgraad onder de 4%), maar dat veel van deze tewerkstelling buiten de regio zelf ligt (zelfs in Dendermonde gaan meer mensen buiten de eigen stad gaan werken dan dat er naartoe gaan). De analyse toonde ook aan dat het aantrekkelijk wonen is in de regio, met nog relatief betaalbare woningprijzen. Deze woningen zijn echter maar beperkt aangepast aan de vergrijzing, gezinsverdunning en de klimaatuitdagingen die steeds meer voelbaar worden.

De volledige omgevingsanalyse kun je hier vinden.